ГОВОРИ МИ ПО - ТИХО ( Parla più piano ) 💙 💙 💙


Десислава Петкова     21.Dec.2017💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞 💞


Говори ми по-тихо и никой няма да ни чуе.
Само аз и ти изживяваме такава любов.
Никой не знае истината,
дори небето, което ни гледа отгоре.

Завинаги ще остана с теб, моя любов,
и така ще бъде винаги.

Говори ми тихо и ела по-близо до мен,
искам да почувствам очите си вътре в теб...
Никой не знае истината
за една голяма любов,
по-голяма никога не е съществувала.

Завинаги ще остана с теб, моя любов,
и така ще бъде винаги.

Говори ми тихо и ела по-близо до мен,
искам да почувствам очите си вътре в теб...
Никой не знае истината
за една голяма любов,
по-голяма никога не е съществувала.

💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟 💙 💟


Parla più piano
Parla piu piano e nessuno sentira,
il nostro amore lo viviamo io e te,
nessuno sa la verita,
neppure il cielo che ci guarda da lassu.

Insieme a te io restero,
amore mio, sempre cosi.

Parla piu piano e vieni piu vicino a me,
Voglio sentire gli occhi miei dentro di te,
nessuno sa la verita,
e un grande amore e mai piu grande esistera.

Insieme a te io restero,
amore mio, sempre cosi.

Parla piu piano e vieni piu vicino a me,
Voglio sentire gli occhi miei dentro di te,
nessuno sa la verita,
e un grande amore e mai piu grande esistera.

ГОВОРИ МИ ПО -  ТИХО (  Parla più piano ) 💙 💙 💙

говори ми тихо   заедно сме завинаги   ти и аз...  

Просмотров: 1179 | Рейтинг: 0

 

Зарегистрированных участников: 5927
Записей в дневнике роста: 3850
Видео роликов: 791
Оставлено комментариев: 4200
Посмотреть карту сайта