Есента докосна небесата


Десислава Петкова     12.Sep.2018


Бадемовата есен благородна

зашумя и се усмихна мълчаливо,

врабчетата запърхаха с крила

и заподскачаха по клоните игриво.

Възторжена, безбрежна, устремена,

задъхана, дъждовна, златозрачна,

въздушно мигновена, променена,

с воалите на багрите и времето.

д-р Теомира - Десислава Петкова
Есента докосна небесата

Есен   врабчета   багри...  

Просмотров: 585 | Рейтинг: 0

 

Зарегистрированных участников: 9697
Записей в дневнике роста: 3975
Видео роликов: 791
Оставлено комментариев: 4499
Посмотреть карту сайта